แนะนำคณะของเรา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 (เปิดเรียน 4 พฤศจิกายน 2562)

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
  • ติดต่อที่ ศูนย์ช่วยเหลือและให้บริการนักศึกษา (SASC)
  • - วิทยาเขตพัฒนาการ
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
    - วิทยาเขตร่มเกล้า
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2