คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

งานกีฬาไฟฟ้าสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการงานกีฬาไฟฟ้าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ อาคารเกษมทัศนา ชั้นที่ 11 วิทยาเขตร่มเกล้า