คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ. 2563

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2563
 1. A COMPOSITE NONLINEAR CONTROLLER FOR POWER SYSTEMS WITH STATIC SYNCHRONOUS COMPENSATORS UNDER EXTERNAL DISTURBANCES
 2. ADAPTIVE BEE COLONY OPTIMIZATION METHOD FOR SOLVING ECONOMIC DISPATCH PROBLEM OF A THERMAL POWER PLANT
 3. EFFECT OF BENTONITE ADMIXTURE ON HYDRAULIC CONDUCTIVITY OF SANDY SOIL MIXED BY CEMENT
 4. EFFECTS OF OVERVOLTAGE ON RECTANGULAR GROUND GRID SYSTEM OF HIGH VOLTAGE SUBSTATION WITH GROUND RODS DISTRIBUTED IN MESH PATTERN
 5. FACTORS AFFECTING ON FREIGHT BOGIE SERVICE A CASE STUDY OF SOUTHERN THAILAND CORRIDOR
 6. MEDIATED COMMAND AND CONTROL FOR SMART HOME
 7. MOBILE X-RAY TRACKING AND MONITORING SYSTEM USING THE INTERNET OF THINGS (loT) TECHNOLOGY
 8. NONLINEAR PARAMETER EXTRACTION OF SDOF VISCOUS DAMPING SYSTEM
 9. QUALITY DEVELOPMENT OF SHRIMP FARMING AND PACKAGING
 10. THE CONTEXT-AWARE LIVING PROCESS SMART HOME ARCHITECTURE
 11. THE KEY DEVELOPMENT TO ENHANCE INVENTORY MANAGEMENT FOR A NEW INSECT SNACK FOOD SME IN THAILAND

 

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563
 1. DEMAND-CAPACITY RATIO OF EXISTING REINFORCED CONCRETE BRIDGE COLUMNS IN THAILAND ACCORDING TO THAI SEISMIC DESIGN MEASURING
 2. EFFICIENCY INCREMENT OF HERBAL DRINK PROCESS
 3. ESTABLISHMENT OF RISK ACTIVITIES AFFECT TRAFFIC IMPACT DURING CONSTRUCTION OF METROPOLITAN RAPID TRANSIT
 4. INFLUENCE OF PASSENGER LOAD ON POLLUTANT EMISSIONS OF A PASSENGER CAR VEHICLE
 5. INTEGRATION OF INFORMATION IN THE ERP SYSTEM AFFECTING THE EFFICIENCY OF THE SUPPLY CHAIN PERFORMANCE OF THE FROZEN FOOD INDUSTRY IN THAILAND
 6. MOBILE PHONE PART IDENTIFICATION USING IMAGE PROCESSING
 7. PROCESS-BASED STAKEHOLDER MANAGEMENT SYSTEM
 8. SEMI-AUTOMATIC TAPPING MACHINE CONTROL USING MICROCONTROLLER
 9. SMART VILLAGE MANAGEMENT SYSTEM VIA SMART PHONE WITH LINE API
 10. THE PRIORITIZATION GUIDELINES FOR THE CITY PLAN ROAD DEVELOPMENTS THE CASE STUDY OF MUEANG NAKNONRATCHASIMA
 11. WEB-BASED STAKEHOLDER MANAGEMENT SYSTEM
 12. WORK METHOD IMPROVEMENT IN PLASTIC PART PACKAGING A CASE STUDY OF MOTORCYCLE PART PRODUCTION COMPANY