คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

รับสมัคร….นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical Engineering เปิดรับสมัคร…  หลักสูตรปรับปรุง 2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ติดต่อสอบถามได้ที่……. 081-850-2542 ผศ.อนุชิต  เจริญ 089-895-0539 รศ.วิญญู  แสวงสินกสิกิจ 065-123-0719 อ.ธีรยุทธ  จันทร์แจ่ม รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ ม.6 ปวช. ปวส.  หรือเทียบเท่า ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็เรียนได้!!!!!  

เปิดรับสมัคร!!! นักศึกษาใหม่ภาคพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

Civil  Engineering เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !!! สำหรับท่านที่ทำงานประจำหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม …. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร (กว.) และสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) ลักษณะเด่นของหลักสูตร….. *ระยะเวลาเรียน2.0-3.5 ปี เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ *ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเทอมละ 35,000 บาท (แบ่งจ่ายได้) *ยื่นขอสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.)จากสภาวิศวกรได้ *เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับวุฒิ  ใช้วุฒิในการเลื่อนตำแหน่ง *ผู้ที่ทำงานแวดวงก่อสร้างเพื่อจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อใช้ต่อยอดการทำงาน *สามารถต่อปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้ทันที   สนใจสอบถามโดยตรงได้ที่ ดร.นวลทิพย์ เงาวิศิษฎ์กุล ผู้อำนวยการหลักสูตร โทร 096-915-6364 หรือ ศูนย์SASA (ฝ่ายรับสมัคร วิทยาเขตร่มเกล้า) โทร.02-904-2222-9    

KBU Open House 2020

  KBU Open House 2020 ความสนุกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็จะเป็นการเรียนรู้ด้านจักรกล และกลไก ต่างๆ สายวิทย์ไม่ควรพลาด มีสาขาซ่อมบำรุงอากาศยานด้วยนะ🔧🔨 ที่งาน #เปิดบ้านเกษม @ Kasen Open House 2020 18-19 ธันวาคม วิทยาเขตร่มเกล้า #openhouse2020 #วิศวะเกษม #เด็ก64 #รับตรงไม่รอtcas64 #ซ่อมบำรุงอากาศยาน😊😊     KBU Open House 2020 … Flight Simulator…

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกงานและคัดเลือกนักศึกษาเข้าฝึกงานในโครงการ “Singha Biz Course ปีที่ 12”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับบริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกงานและคัดเลือกนักศึกษาเข้าฝึกงานในโครงการ “Singha Biz Course ปีที่ 12” ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง R2528 วิทยาเขตร่มเกล้า ซึ่งในงานนี้ทางบริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่นได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดทดสอบ IQ&EQ เพื่อคัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ    

รวมภาพกิจกรรมพิธีประดับแถบนักศึกษานักบินและช่างซ่อมอากาศยาน ปี 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดพิธีประดับแถบนักศึกษากลุ่มวิชาเอกนักบิน และสาขาซ่อมบำรุงอากาศยาน ประจำปี 2563  ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า เวลา 9.00น.

ขอเชิญร่วมพิธีประดับแถบชั้นปีนักศึกษานักบิน และซ่อมบำรุงอากาศยาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีประดับแถบชั้นปีนักศึกษากลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยานและนักบิน ประจำปี 2563 ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้าค่ะ เวลา 9.00น.

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

            คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะไปฝึกงานในภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2563  ขึ้น  เพื่อชี้แจงระเบียบ  ข้อห้ามและแนะนำการปฏิบัติตนในระหว่างการฝึกงาน  จึงได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม R2528 ชั้น 5 อาคารเกษมนครา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน MOU กับสถาบันบุคลากร (MARA)

บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน  กับสถาบันบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 วิทยาเขตพัฒนาการ