thai lang eng lang
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Apply now สมัครเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

กำหนดการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer)

นักศึกษาใหม่ปี 1 (รหัสประจำตัวนักศึกษา 62)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562

รหัสประจำตัวนักศึกษา 61 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2562