หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

 • โครงสร้างหลักสูตร : -

 • สถานที่และเวลาเรียน :

  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ : กลุ่มเรียน วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

 • ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียด

  • หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ : รับทุนสนับสนุนฯ 25% ทันที!!!
  • หน่วยงานเอกชน : มาเรียนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป..รับทุนสนับสนุนฯ 25% ทันที!!!

 • สวัสดิการที่ท่านจะได้รับ :

  • สิ่งอำนวยความสะดวก : อาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม / ตำราเรียนมาตรฐาน สมุดบันทึก และกระเป๋าเอกสาร
  • ค่าใช้จ่ายในการเรียน : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 480,000 บาท
  • มีคณาจารย์คอยให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนอย่างใกล้ชิด

 • สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ :

  โทรศัพท์. 02-320-2777 ต่อ 1134, 1127, 1138 หรือ

  ศ.ดร. ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
  โทรศัพท์ : 089-810-0297 | อีเมล์:psy.phd@kbu.ac.th

  คุณจันทิมา ขณะรัตน์
  โทรศัพท์ : 061-720-2626 | อีเมล์:chanthima.kha@kbu.ac.th

รายละเอียดหลักสูตร (กำลังดำเนินการ)