ตารางเดินรถอาจารย์

พัฒนาการ ไป ร่มเกล้า
เที่ยวที่ 1 08.00 น.
เที่ยวที่ 2 15.00 น.
ร่มเกล้า ไป พัฒนาการ
เที่ยวที่ 1 12.00 น.
เที่ยวที่ 2 16.45 น.