โครงการประกวด KBU.Smart ◆ วันที่ 16 ต.ค. 57 ◆ เวลา : 12.30 - 17.00 น. ◆ ณ วิทยาเขตร่มเกล้า


ชื่อโครงการ :  โครงการประกวด KBU.Smart

        โครงการประกวด KBU.Smart

วันดำเนินโครงการ :  วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557

เวลา :  12.30 - 17.00 น.

สถานที่  : ณ ห้องเกษมสโมสร อาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 12/09/2014