โครงการเปิดโลกกิจกรรม ◆ วันที่ 19 ก.ย. 57 ◆ เวลา : 11.00-13.30 น. ◆ ณ วิทยาเขตพัฒนาการ


ชื่อโครงการ :  โครงการเปิดโลกกิจกรรม

        โครงการเปิดโลกกิจกรรม

วันดำเนินโครงการ :  วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557

เวลา :  11.00-13.30 น.

สถานที่  : ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเกษมสรรค์ วิทยาเขตพัฒนาการ

ข่าววันที่ : 12/09/2014