ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ ประกวดดาว - เดือน คณะนิเทศศาสตร์ ◆ วันที่ 29 ส.ค. 2558 ◆ เวลา : 09.00 - 17.00 น. ◆ วิทยาเขตร่มเกล้า


ชื่อโครงการ :  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ ประกวดดาว - เดือน คณะนิเทศศาสตร์

        - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
          เวลา : 09.00 - 12.00 น.
          สถานที่ : ณ ห้อง Studio ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า

        - ประกวดดาว - เดือน
          เวลา : 13.00 - 17.00 น. 
          สถานที่ : ณ ห้อง Studio ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า

วันดำเนินโครงการ :  วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558

เวลา : 09.00 - 17.00น.

สถานที่  : ณ ห้อง Studio ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 20/08/2015