โครงการประกวด KBU.Smart 2015 ◆ วันที่ 17 ก.ย. 2558 ◆ เวลา : 13.30 - 16.30 น. ◆ วิทยาเขตร่มเกล้า


ชื่อโครงการ :  โครงการประกวด KBU.Smart 2015

        โครงการประกวด KBU.Smart 2015

วันดำเนินโครงการ :  วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558

เวลา : 13.30 - 16.30.

สถานที่  : ณ ห้องประชุมเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 03/09/2015