โครงการถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ◆ วันที่ 11 ส.ค. 2559 ◆ เวลา 8.30-9.30 น ◆ วิทยาเขตร่มเกล้า


ชื่อโครงการโครงการถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

วันดำเนินโครงการ :  วันพฤหัสบดีที่ 11 ส.ค. 2559

เวลา : 8.30 - 9.30 น

สถานที่  : บริเวณ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา ฝั่งกลางอาคาร วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 02/08/2016