โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าชาวเกษม ▶ เวลา:13.00 - 16.00 น. ▶ โครงการคืนสู่เหย้าชาวเกษมบัณฑิต ▶ เวลา:16.00 - 21.00 น. ▶ วันที่ 31 ส.ค. 2556 ▶ วิทยาเขตพัฒนาการ


ชื่อโครงการ :  โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าชาวเกษม

        โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าชาวเกษม

วันดำเนินโครงการ :  วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556

เวลา :  13.00 - 16.00 น.

สถานที่  :  ห้องสัมมนา 3503 อาคารเกษมสรรค์ ชั้น 5 วิทยาเขตพัฒนาการ  

 

------------------------------

 

ชื่อโครงการ :  โครงการคืนสู่เหย้าชาวเกษมบัณฑิต

        โครงการคืนสู่เหย้าชาวเกษมบัณฑิต ดูรายละเอียด

วันดำเนินโครงการ :  วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556

เวลา :  16.00 - 21.00 น.

สถานที่  :  ณ ห้องประชุมอาคารเกษมสรรค์ ชั้น 10 วิทยาเขตพัฒนาการ 

ข่าววันที่ : 27/08/2013