โครงการแข่งขันกีฬา KBU. Freshy Games 2016 ◆ วันที่ 15 - 24 ส.ค. 2559 ◆ เวลา 16.00-18.30 น ◆ วิทยาเขตร่มเกล้า


ชื่อโครงการ :  โครงการแข่งขันกีฬา KBU. Freshy Games 2016

วันดำเนินโครงการ :  วันที่ 15 - 24 สิงหาคม 2559

เวลา : 16.00-18.30 น

สถานที่  : ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 04/08/2016