พิธีปิดการแข่งขันกีฬา KBU. Freshy Games 2016 ◆ วันที่ 25 ส.ค. 2559 ◆ เวลา : - น ◆ วิทยาเขตร่มเกล้า


ชื่อโครงการ :  พิธีปิดการแข่งขันกีฬา KBU. Freshy Games 2016

วันดำเนินโครงการ :  วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559

เวลา : - น

สถานที่  : ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 04/08/2016