โครงการเปิดโลกกิจกรรม 2016 ◆ วันที่ 31 ส.ค. 2559 ◆ เวลา 09.00-16.00 น ◆ วิทยาเขตร่มเกล้า


ชื่อโครงการ :  โครงการเปิดโลกกิจกรรม 2016

วันดำเนินโครงการ :  วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559

เวลา : 09.00-16.00 น

สถานที่  : ณ บริเวณอาคารเกษมนครา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 04/08/2016