โครงการเปิดโลกกิจกรรม 2016 ◆ วันที่ 1 ก.ย. 2559 ◆ เวลา 10.00-15.30 น ◆ วิทยาเขตร่มเกล้า


ชื่อโครงการ :  โครงการเปิดโลกกิจกรรม 2016

วันดำเนินโครงการ :  วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559

เวลา : 10.00-15.30 น

สถานที่  :  ณ บริเวณอาคารเกษมนครา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 04/08/2016