ปฐมนิเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560◆ วันที่ 22 มิ.ย. 2560-เวลา: 12.30 น ◆ วิทยาเขตร่มเกล้า


ชื่อกิจกรรม: ปฐมนิเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

จัดโดย : กองทุนเงินให้กู้ยืม

วันดำเนินกิจกรรม :  วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560

เวลา : 12.30 - 16.00 น.

สถานที่  : ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขตร่มเกล้า

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก

ข่าววันที่ : 29/05/2017