ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ◆ วันที่ 1 ก.ค. 2560-เวลา: 8.30 น ◆ วิทยาเขตร่มเกล้า


ชื่อกิจกรรม: ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันดำเนินกิจกรรม :  วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560

เวลา : 8.30 - 12.30 น.

สถานที่  :ห้อง R2204 (ศาลจำลอง) ชั้น2 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 26/06/2017