ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน◆ วันที่ 7 ก.ย. 2560:13.00 น.◆ วิทยาเขตร่มเกล้า


ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน

วันดำเนินกิจกรรม :  วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

เวลา : 13:00 น. – 15:00 น.

สถานที่  : ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 04/09/2017