KBU Ballroom Dancing 2017◆ วันที่ 21 ก.ย. 2560.◆ วิทยาเขตพัฒนาการ


ชื่อกิจกรรม : KBU Ballroom Dancing 2017

วันดำเนินกิจกรรม :  วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560

เวลา : - น

สถานที่  : ห้องเกษมสุวรรณดี ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัฒนาการ

ข่าววันที่ : 04/09/2017