โครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรตินำอุปกรณ์กีฬามอบให้กับเยาวชน ◆ วันที่ 5 ต.ค. 2560-10.00 น. ◆ หอประชุมกองทัพบก


ชื่อกิจกรรม : โครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรตินำอุปกรณ์กีฬามอบให้กับเยาวชน

จัดโดย : ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์

วันดำเนินกิจกรรม :  วันพฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2560

เวลา : 10.00 – 13.00 น.

สถานที่  : หอประชุมกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กทม

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ :  คลิกอ่าน 

ข่าววันที่ : 22/09/2017