งาน OPEN HOUSE เปิดบ้าน ม.เกษมบัณฑิต◆ วันที่ 23-25 พ.ย. 2560 09.00 น. ◆วิทยาเขตร่มเกล้า


ชื่อกิจกรรม : งาน OPEN HOUSE " เปิดบ้าน ม.เกษมบัณฑิต

วันดำเนินกิจกรรม :  วันพฤหัสบดีที่ 23 - วันเสาร์ที่ 25 -  พฤศจิกายน 2560

เวลา : 09.00 – 16.00 น.

สถานที่  : ชั้น 1 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 26/09/2017