ซ้อมย่อยการรับปริญญาบัตร รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559 ◆ วันที่ 21 ม.ค. 2561:07.30 น. ◆วิทยาเขตร่มเกล้า


ชื่อกิจกรรม : ซ้อมย่อยการรับปริญญาบัตร รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559  

วันดำเนินกิจกรรม :  วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

เวลา : 07.30 – 16.30 น.

สถานที่  : ห้องเกษมสโมสร ชั้น3 อาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 19/12/2017