ลงทะเบียนล่วงหน้าภาค 3/60 ◆ วันที่ 22-27 ม.ค. 2561:08.30 น. ◆ทั้ง 2 วิทยาเขต


ชื่อกิจกรรม : ลงทะเบียนล่วงหน้าภาค 3/60

วันดำเนินกิจกรรม :  วันจันทร์ที่ 22 – วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561

เวลา : 08.30 น.

สถานที่  : ทั้ง 2 วิทยาเขต

ข่าววันที่ : 19/12/2017