งานเลี้ยงฉลองปริญญาให้กับบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ◆ วันที่ 26 ม.ค. 2561:17.00น. ◆วิทยาเขตร่มเกล้า


ชื่อกิจกรรม : งานเลี้ยงฉลองปริญญาให้กับบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

วันดำเนินกิจกรรม :  วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

เวลา : 17.00 – 20.00 น.

สถานที่  : ลานสังสรรค์เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 19/12/2017