พิธีประสาทปริญญา รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559 ◆ วันที่ 28 ม.ค. 2561 ◆วิทยาเขตร่มเกล้า


ชื่อกิจกรรม : พิธีประสาทปริญญา รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559  

วันดำเนินกิจกรรม :  วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561

เวลา : - น.

สถานที่  : ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 19/12/2017