สอบปลายภาค 2/2560 (1) ◆ วันที่ 19-28 ก.พ. 2561 ◆ทั้งสองวิทยาเขต


ชื่อกิจกรรม : สอบปลายภาค 2/2560 (1) 

วันดำเนินกิจกรรม :  วันจันทร์ที่ 19 – วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา : - น.

สถานที่  : ทั้งสองวิทยาเขต

ข่าววันที่ : 07/02/2018