สอบปลายภาค 2/2560 (2) ◆ วันที่ 2-4 มี.ค. 2561 ◆ทั้งสองวิทยาเขต


ชื่อกิจกรรม : สอบปลายภาค 2/2560 (2)

วันดำเนินกิจกรรม :  วันศุกร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561

เวลา : -

สถานที่  : ทั้งสองวิทยาเขต

ข่าววันที่ : 07/02/2018