ลงทะเบียนเพื่มเติม-เพิกถอนรายวิชา◆ 27 มิ.ย.61- 7 ก.ค.61◆ทั้ง 2 วิทยาเขต


ชื่อกิจกรรม : ลงทะเบียนเพื่มเติม-เพิกถอนรายวิชา

วันดำเนินกิจกรรม :  วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน - วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561

เวลา : 

สถานที่  : ทั้ง 2 วิทยาเขต

ข่าววันที่ : 17/05/2018