พิธีไหว้ครู ◆ วันที่ 5 ก.ค. 2561 ◆ เวลา : 13.00 น. ◆ วิทยาเขตร่มเกล้า


ขอเชิญชวน นักศึกษา คณาจารย์ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขตร่มเกล้า  
 
ข่าววันที่ : 28/06/2018