สอบกลางภาค◆ 6 - 11 ส.ค.61◆ทั้ง 2 วิทยาเขต


ชื่อกิจกรรม : สอบกลางภาค

วันดำเนินกิจกรรม :  วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม - วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561

เวลา : 

สถานที่  : ทั้ง 2 วิทยาเขต

ข่าววันที่ : 02/07/2018