วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (มหาวิทยาลัยปิดทำการ)


ชื่อกิจกรรม : วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (มหาวิทยาลัยปิดทำการ)

วันดำเนินกิจกรรม :  วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2561

เวลา : -

สถานที่  : -

จัดโดย : -

ข่าววันที่ : 10/10/2018