โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018 (ครั้งที่ 9)


โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9,

9th International Science, Social Science, Engineering and Energy 

Conference 2018 (I - SEEC 2018)

ระหว่างวันที่  2 – 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ

 รายละเอียดโครงการ

official website

ข่าววันที่ : 13/12/2017