รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรง รอบที่ 2


  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรง รอบที่ 2
  2. ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน เพื่อเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

      ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศชำระเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อรักษาสิทธิ์  การเข้าศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินจากระบบรับสมัครนักศึกษาทาง www.kbu.ac.th หรือมาชำระด้วยตนเองที่ศูนย์ SASC ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

* หมายเหตุ : ไฟล์รายชื่อปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 15/05/2561

ข่าววันที่ : 04/01/2018