ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2561 รับตรง รอบที่ 1 (ใช้ Portfolio)


รอบที่ 1 (ใช้  Portfolio) คลิกดูรายชื่อ*

      คณะพยาบาลศาสตร์  จะจัดสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่  20 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง  16.00 น.ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น  9 ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ มารายงานตัว ณ ห้องสอบ ภายในเวลา 08.00 น. ผู้ไม่มารายงานตัวเข้าสอบ ข้อเขียน ถือว่าสละสิทธิ์

* หมายเหตุ : ไฟล์รายชื่อ (แก้ไขครั้งที่ 3) ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 6/1/2561

ข่าววันที่ : 04/01/2018