คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะไปฝึกงานในภาคฤดูร้อน 60


      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะไปฝึกงานในภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560  ขึ้น  เพื่อชี้แจงระเบียบ  ข้อห้ามและแนะนำการปฏิบัติตนในระหว่างการฝึกงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ข่าววันที่ : 31/01/2018