ผลพิจารณาการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตครั้งที่2ปีการศึกษา2560


ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามบัญชีนี้ ได้ตรวจสอบรายวิชาที่ได้รับอนุมัติการเทียบโอนแล้วได้

ที่ http://reg.kbu.ac.th (เข้าสู่ระบบ เลือก ผลการศึกษา)  เพื่อวางแผนการเรียนของนักศึกษาต่อไป

รายชื่อนักศึกษา...

ผลพิจารณาการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตครั้งที่2ปีการศึกษา2560_1

ผลพิจารณาการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตครั้งที่2ปีการศึกษา2560_2

ผลพิจารณาการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตครั้งที่2ปีการศึกษา2560_3

ข่าววันที่ : 02/02/2018