รายชื่อนักศึกษาให้มารับบัตรนักศึกษา


คลิกดูรายชื่อ

นักศึกษารหัส 60 ดังรายชื่อตามลิ้งค์ ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษากับธนาคารกสิกรไทย
ให้มารับบัตรนักศึกษา วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561
อาคาร 2 ชั้น 1 โซน 3 วิทยาเขตร่มเกล้า โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) มาด้วย

ข่าววันที่ : 13/02/2018