ชวนน้องใหม่ รหัส 61 ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่


มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ชวนน้องใหม่ รหัส 61 ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 *
ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขตร่มเกล้า
ลงทะเบียนเวลา 8.00 น.
หมายเหตุ แต่งกายชุดนักศึกษา เตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยนะ

*เปลี่ยนแปลงวันจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จากเดิม วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
เปลี่ยนเป็น วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เนื่องจากวันที่ 15 มิ.ย. ตรงกับวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม 

ข่าววันที่ : 15/03/2018