ชวนน้องๆ เยี่ยมชม สนามฝึกบิน Falcon (FATC) ของหลักสูตรนักบิน /ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน


สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญผู้สนใจ
เข้าร่วมเยี่ยมชมสถานที่ฝึกบิน ของหลักสูตรนักบิน / ช่างซ่อมอากาศยาน
 
ที่ สนามฝึกบิน Falcon Aviation Training Center จังหวัดปทุมธานี (รังสิต คลอง 11) 
ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

ข่าววันที่ : 09/04/2018