กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยและมีรายได้น้อยสู่การเป็น บาริสต้ามืออาชีพ


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยและมีรายได้น้อยสู่การเป็น "บาริสต้ามืออาชีพ"

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ข่าววันที่ : 12/07/2018