กำหนดการและระเบียบการต่าง ๆ ของพิธีประสาทปริญญา 2560


 

 

ระเบียบการและข้อมูลต่างๆ

  1. ข้อปฏิบัติ "บัณฑิต" เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา 
  2. ระเบียบการแต่งกายพิธีประสาทปริญญา   

 

​ประกาศ

  1. ประกาศที่ ๔๕/๒๕๖๑ เรื่อง การแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  2. ประกาศที่ ๔๖/๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งกำหนดการพิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ข่าววันที่ : 16/08/2018