ตารางเวลาการคัดเลือกทุนความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562


   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีความประสงค์จะรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและทุนประเภทต่างๆ อาทิ ทุนศิลปวัฒนธรรม ทุนเชียร์ลีดดิ้ง ทุน KBU Band ฯลฯ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 
โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ข่าววันที่ : 06/12/2018