โครงการใจใส่ ใจสบาย ฝึกปฎิบัติธรรมถวายในหลวง


ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมโครงการ "ใจใส่ ใจสบาย ฝึกแฎิบัติธรรมถวายในหลวง" ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

ระหว่างวันที่ี่ 3 - 5 ธันวาคม 2556 นำโดย พระเมธีวราภรณ์ (เจ้าอาวาส)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่สำนักบรรณสาร อ.มนัสนันท์ และ คุณวัชรีพร โทร. 1445 (รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน)

ข่าววันที่ : 13/11/2013