ขอเชิญนักศึกษา บันฑิต ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและบัณฑิตเข้าร่วมงาน Kbu Job Fair


ขอเชิญนักศึกษา บันฑิต ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและบัณฑิตเข้าร่วมงาน "Kbu Job Fair"

ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
ณ บริเวณอาคารเกษมนครา ชั้น 1 วิทยาเขตร่มเกล้า โดยกิจกรรมภายในงานมีดังนี้

                  - การรับสมัครงานประจำและ Part-Time จากบริษัทต่าง ๆ จำนวน 45 บริษัท

                  - การรับสมัครงานในระบบออนไลน์ของบริษัท JobBkk.com

                  - กิจกรรม KBu.Shopping Day

                  - กิจกรรมการสาธิตการแต่งหน้าเพื่อการสมัครงาน จากบริษัทเบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

                  - กิจกรรมแจ้งความประสงค์สมัครงานกับหน่วยบริการจัดหางาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :- อ.น้ำฝน บัวทอง และ อ.บุญญสิตา บุษปะเกศ
หน่วยบริการจัดหางาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารเกษมสรรค์ ชั้น 2 วิทยาเขตพัฒนาการ โทร.0-2320-2777 ต่อ 1319

ข่าววันที่ : 10/01/2014