ฐานข้อมูลของบริษัท EBSCO ทดลองใช้ SPORTDiscus WITE FULLTEX


ฐานข้อมูลของบริษัท EBSCO ทดลองใช้

SPORTDiscus WITE FULLTEX ฐานข้อมูลนี้ครอบคลุมวารสารทางด้านกีฬา และเวชศาสตร์การกีฬา ให้ข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1985 ครอบคลุมสาขาวิชาด้านกีฬา สมรรถภาพของร่างกาย การออกกำลังกาย เวชศาสตร์การกีฬาพลศึกษา กายภาพ การสอน การฝึกอบรม งานบริหารด้านกีฬา การปฏิบัติหน้าที่ กฎหมายการกีฬา กีฬาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย กีฬาคนพิการ การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการ กีฬาภายในโรงเรียน สุขศึกษา สุขภาพ ชีวกลศาสตร์ การฟื้นฟูป้องกันการบาดเจ็บ กายภาพบำบัดโภชนาการ สรีรวิทยา จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาเพื่อการพักผ่อน ท่องเที่ยว เพื่อสุขภาพ อาชีวอนามัยและสาธารณสุขศาสตร์

ดูรายละเอียด 

สามารถเข้าใช้ได้ที่
URL: https://search.ebscohost.com
UserID: kasem
Password: library
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข่าววันที่ : 05/06/2013