ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการออกบู๊ทรับสมัครงานในงาน KBU. Job Fair


ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการออกบู๊ทรับสมัครงานในงาน "KBU. Job Fair" Fair"

ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 
ณ บริเวณอาคารเกษมนครา ชั้น 1 วิทยาเขตร่มเกล้า

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.น้ำฝน บัวทอง หน่วยบริการจัดหางาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
อาคารเกษมสรรค์ ชั้น 2 วิทยาเขตพัฒนาการ โทร.0-2320-2777 ต่อ 1319 หรือ 081-134-2776

Download เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน "KBU job Fair"

ข่าววันที่ : 14/01/2014