ขอเชิญชวนชาวเกษมบัณฑิต เลือกตั้ง เพื่อเลือกผู้นำนักศึกษา


ถึงเวลาแล้วที่ทุกท่านต้องทำหน้าที่

ขอเชิญชวนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทั้ง 2 วิทยาเขต
ให้มาใช้สิทธิ์ ใช้เสียง ของท่าน เพื่อเลือกผู้นำนักศึกษา
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่าง เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
ใต้อาคาร 2 หน้าห้องประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ใต้อาคาร 3 ซุ้มนิเทศศสาตร์

 

สิ่งที่ท่านไม่ควรลืม
บัตรประจำตัวนักศึกษา
เพื่อแสดงว่าท่านเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ข่าววันที่ : 29/01/2014