สำนักบรรณสาร ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ ของบริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด


สำนักบรรณสาร ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ ของบริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด

 

iQNewsClip เป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์
สามารถเข้าใช้ได้ที่ www.iqnewsclip.com

ชื่อผู้ใช้งาน : zkbu001
รหัสผ่าน : zkbu001

 

NewsCenter เป็นบริการฐานข้อมูลข่าวออนไลน์
สามารถเข้าใช้ได้โดยทำการ ดาวน์โหลดดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. พิมพ์ www.infoquest.co.th
2. สินค้าและบริการ
3. บริการข้อมูลข่าวสาร
4. NewsCenter
5. ทำการดาวน์โหลด

ชื่อผู้ใช้งาน : zkbu001
รหัสผ่าน : zkbu001

โดย เริ่มตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ข่าววันที่ : 31/03/2014