สำนักบรรณสาร ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วม การฝึกอบรมการใช้บริการของสำนักบรรณสาร (ห้องสมุด)


สำนักบรรณสาร ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วม การฝึกอบรมการใช้บริการของสำนักบรรณสาร (ห้องสมุด) รายละเอียด คลิกที่นี่ เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ต่างๆ ของสำนักบรรณสาร รายละเอียด คลิกที่นี่

ข่าววันที่ : 16/06/2014